top of page

AKADEMİK GÖREVLERİ

 • Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Faz III / V. Dönem; Genel Cerrahi Staj Başkanlığı 1998-1999.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Faz II / IV. Dönem; Genel Cerrahi Staj Başkanlığı 1999-2009.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Faz I / I. Dönem; İlk Yardım ve Hastaya Yaklaşım Modülü Başkanlığı 1999-2000.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu (MSEK) Üyeliği 2000-2007. 

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Faz II / IV ve V. Dönem; Çekirdek Eğitim Programı Komisyon Üyeliği 2001–2004.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Takip Alt Komisyonu (MSETAK) Üyeliği 2002–2007.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Eğitim, Başkoordinatör Yardımcılığı 2007–2009.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Müfredat Kurulu Üyeliği 2007-2012.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Klinik Eğitim, Başkoordinatör 2010- 2012.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu Üyeliği 2010-2012.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Ortamlarda Öğrenme ve Değerlendirme Kursu, Eğitim Yönlendiriciliği 2011-2013.

 • Avrupa Cerrahi Yeterlilik Komisyonu Meme Cerrahisi Sertifikasyon Çalışma Grubu (European Surgical Board Qualifications; UEMS/ESBQ Breast Surgery Working Group) Üyeliği 2012-2013.

 • Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Meme Onarımı Çalışma Grubu Üyeliği 2012-Halen.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Kanser Danışma Kurulu, Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu, Meme Kanseri Komisyonu Başkanlığı 2013-2017.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Kanser Danışma Kurulu Üyeliği 2013-Halen.

 • Avrupa Cerrahi Yeterlilik Komisyonu Meme Cerrahisi Bölümü (European Surgical Board Qualifications; UEMS/ESBQ Breast Surgery Section) Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-Halen.

 • Türk Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, Eğitim ve Akademik Koordinasyon Kurulu Üyeliği 2014-Halen.

 • T.C. İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Üyeliği 2015-Halen.

 • St. Gallen Uluslararası Erke Evre Meme Kanseri Konsensus Kurul üyeliği 2017-Halen.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu (MSEK) Üyeliği 2017-Halen. 

 • MANOSMED Mediterranean Mobile University of Mastology, Fakülte ve Akademik Kurul Üyesi, Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı 2017-Halen.

bottom of page