top of page
EDİTÖRLÜK

    Dergi Editörlüğü

 • Breast Case (DOJ); Baş editörlük

 • Breast Care (SCI-Exp); Yardımcı editör

 • European Journal of Breast Health (SCI Emerging Sources/PubMed); Editöryal Kurul Üyeliği

 • Turkish Journal of Surgery (SCI Emerging Sources/PubMed); Editöryal Kurul Üyeliği

   Ulusal Elektronik Kitap/Eğitsel CD/DVD Editörlüğü

 • Tıpta İyi Yazı Yazma Kılavuzu

 • Türk Cerrahi Derneği Sanal Akademi, Meme Cerrahisi

 • Tiroid Nodülü: Malpraktisten Uzaklaştıran İyi Klinik Uygulamalar

 • Türk Cerrahi Derneği, Etkili Makale Yazımında İpuçları

 • Türk Cerrahi Derneği, Onkoplastik Meme Cerrahisi I – II

 • Türk Cerrahi Derneği, Meme Kanserinde Hasta Tabanlı Karar Mekanizmaları İçin Kalite Hedef mi? Süreç mi? 

   Kitap Editörlüğü

 • Selim Meme Hastalıkları (Editörler) C. Uras, B.M. Güllüoğlu, F. Aydoğan, Nobel Tıp Kitapevleri (2015) İstanbul, ISBN no: 978-605-335-167-2.            

 • Meme Kanseriyle Baş Etme Rehberi; Tedavide Medikal ve Psikolojik Açılımlar (Editörler) B.M. Güllüoğlu, E. Aydın, V. Soryano, Amerikan Hastanesi Yayınları (2010) İstanbul, ISBN no: 978-975-6523-18-6.  

 • Akut Apandisit Tanı Tedavi ve Kanıta Dayalı Cerrahisi (Editörler) A.Andren-Sandberg ve B.M. Güllüoğlu, Avrupa Kitapçılık Ltd. Şti. (2008) İstanbul, ISBN no: 978-975-6257-28-9.

 • Tıpta Uzmanlık Öğrencileri İçin Tez Yazım Kılavuzu (Editörler) O. Gürbüz, B. Yeğen, T.E. Dağlı, P. Atagündüz, B.M. Güllüoğlu, G. Haklar, H. Gündüz, İ. Alican. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2. baskı, İstanbul (2007).

 

   Uluslararası Kitap Bölümü Yazarlığı

 

 • Ugurlu M.U., Gulluoglu B.M., Breast cancer in the male patient. In Multidisciplinary Management of Breast Cancer for Surgeons- A European Textbook, (eds) Leidenius M, Wyld L, Markopoulos C, Senkus-Konefka E., Springer, London (2017).

 • Güllüoğlu B.M., Uğurlu Ü, Cantürk N.Z., Gültekin M. ve M. Tuncer., Breast Cancer in Turkey. In World Breast Cancer Report 2012, (eds) Boyle P., Autier P., Adebamowo C., Anderson B.O., Badwe R.A., Ashton L.P., Yamaguchi N., International Prevention Research Institute Publication, France, 247-258 (2012).

 • Güllüoğlu B.M., Etiology. In Essentials in the Management of Breast Diseases, (ed) Gazioglu E., Celsius Medical Publications, Bucharest, 125-130 (2005).

 • Güllüoğlu B.M., Risk factors. In Essentials in the Management of Breast Diseases, (ed) Gazioglu E., Celsius Medical Publications, Bucharest, 131-146 (2005).

 

    Ulusal Kitap Bölümü Yazarlığı

 • Uğurlu M.Ü. ve M.B. Güllüoğlu. Mastit, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, eds. A.Willke Topcu, G. Soyletir, M. Doğanay, Nobel Tıp Kitabevleri 4. Baskı, 1386-1389 (2017) ISBN: 978-605-335-265-5.

 • Güllüoğlu B., Uğurlu Ü. Onkoplastik Meme Cerrahisi Tanım ve Tarihçesi, Onkoplastik Meme Cerrahisi Atlası, ed. M. Emiroğlu, Birleşik Matbaacılık Ltd. Şti., 25-29 (2015) ISBN: 978-605-655-10-0-0.

 • Uğurlu M.Ü. ve B.M. Güllüoğlu. Meme Kanseri İçin Risk ve Riskli Hastalara Yaklaşım, Selim Meme Hastalıkları, eds. C. Uras, B.M. Güllüoğlu, F. Aydoğan, Nobel Tıp Kitapevleri, 85-92 (2015) ISBN 978-605-335-167-2.

 • Güllüoğlu B.M. Hipertiroidi ve Cerrahi, Temel Cerrahi, ed. İ. Sayek, Güneş Tıp Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, 1889-1896 (2013) ISBN: 978-975-277-440-7 (Takım)

 • Akça T., Güllüoğlu B.M., Varhaug J.E. Tiroid Kanseri: İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları, Tiroit. eds. A. İşgör ve M. Uludağ, Nobel Tıp Kitapevleri, 397-404 (2013) ISBN: 978-975-420-997-6.

 • Güllüoğlu B.M. Risk Faktörleri, Tüm Yönleriyle Meme Kanseri, ed. T. Akça ve S. Aydın, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 33-46 (2011).

 • Güllüoğlu B.M. Meme Kanserinde Kliniklerarası İletişim (İdeal Meme Merkezi), Tüm Yönleriyle Meme Kanseri, ed. T. Akça ve S. Aydın, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 47-70 (2011).

 • Başaran G. ve Güllüoğlu B.M. Meme Muayenesi, Yetişkinde Fizik Muayene; Temel Yöntemler, ed. D. Gogas Yavuz ve Ç. Özener, Rengin Basımevi, Marmara Üniversitesi Yayını, 1. Basım, İstanbul, 53-54 (2011).

 • Güllüoğlu B.M. ve Sarı M. Boyun bölgesinin klinik değerlendirimi, Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene, ed. T. Akça, T. Çolak ve S. Aydın, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 57-78 (2008). 

 • Akça T, Güllüoğlu B.M., Aydın S. Meme polikliniklerine başvuruya neden olan yakınmalar ve tanı yöntemleri nelerdir? Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği, ed. S. Aydın ve T. Akça, T.C. Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 1-6 (2007).

 • Güllüoğlu B.M. Meme kanseri için risk faktörleri nelerdir?; risk nasıl hesaplanır?, riski hesaplamak ne kadar önemlidir? Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği, ed. S. Aydın ve T. Akça, T.C. Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 7-11 (2007).

 • Güllüoğlu B.M. Sentinel lenf nodu biyopsisi ile ilgili devam eden çok merkezli çalışmalar, Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi, ed. C. Uras ve F. Aydoğan, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 201-219 (2007).

 • Güllüoğlu B.M., “Hiyatal herni ve gastroözofajiyal reflünün cerrahi tedavisi”, Ösefagus Hastalıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi, ed. M. Yüksel ve A. Başoğlu, Biofen Yayıncılık, İstanbul, 151-159 (2002).

bottom of page