top of page

EĞİTİM GEÇMİŞİ

  • Lisans (Tıp Doktoru): İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi; 1991

  • Tıpta Uzmanlık (Genel Cerrahi): Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı; 1996

  • Doçentlik Ünvanını Alış Tarihi: Tıp, Genel Cerrahi; 2003

  • Profesörlük Ünvanını Alış Tarihi: Tıp, Genel Cerrahi; 2009

  • Avrupa Genel Cerrahi Yeterliği/Uzmanlığı: Avrupa Birliği, UEMS Cerrahi Yeterlik Kurulu, 2012

  • Yan Dal (Cerrahi Onkoloji): Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı; 2013

  • Avrupa Meme Cerrahisi Yeterliği/Uzmanlığı: Avrupa Birliği, UEMS Cerrahi Yeterlik Kurulu, 2013

bottom of page