top of page
ÖDÜLLER
 • Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi & 1st Congress of the World Society of Breast Health. En İyi Bildiri Özel Ödülü; Kadınların Meme Kanseri Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Dr. E. Karagöz, Dr. H. Maraş, Dr. E. Olgun, Dr. B. Aktaş, Dr. Ç. Kalaça, Dr. B.M. Güllüoğlu, 25 Eylül 2001, İstanbul.

 • Ulusal Kanser Kongresi. Prof. Dr. Bedii Gorbon Ödülü; E. Canbay, N. Değerli, B. Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen, F. Bardakçı, “Meme Kanseri Hastalarında PRL Reseptör Polimorfizmi”, 27 Nisan 2003, Antalya.

 • II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. En İyi Bildiri Birincilik Ödülü; “Meme Kanserinde K-ras-2’nin Prognostik Değeri”, E. Canbay, Ö. Özdemir, S. Süngü, M. Turan, K. Karadayı, B.M. Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen, 1-4 Ekim 2003, İstanbul.

 • Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. İkincilik Ödülü (Sözlü Bildiri); “Sıçan meme tümörü modelinde melatoninin karsinogenez mekanizması üzerine etkisi”, Uğurlu M.Ü., B. Terzioğlu, İ. Erbarut, B. Yeğen, Ö. Şirikçi ve B.M. Güllüoğlu, 1-2 Aralık 2007, Ankara. 

 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü; “Sentinel lenf nodu pozitif olan üçlü negatif meme kanserli olgularda non-sentinel lenf nodu metastaz durumu: Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Protokol MF 09-01 Çalışması”, S. Özbaş, V. Özmen, A. İğci, M. Müslümanoğlu, B. Özçınar, M. Balkan, F. Aydoğan, T. Canda, Ö. Harmancıoğlu, E. Aksaz, B.M. Güllüoğlu, C. Özaslan, N.Z. Cantürk, M. Kayahan, H. Mersin, Z. Utkan, S. Koçak, N. Ulufi, U. Özbek, A. Dirican, O. Andaçoğlu, A. Soran, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 • 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Poster Bildiri İkincilik Ödülü; “Meme kanserinde siklooksijenaz-2 ekspresyonu artışının sağkalım üzerine etkisi”, Güler S.A., L.S. Şen, Y. Nazlı, H. Kaya ve B.M. Güllüoğlu, 05-09 Ekim 2011, Antalya.

 • 6. Cerrahi Araştırma Kongresi. Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü; “Meme kanseri cerrahisi sonrası hastayı erken dönem drenle taburcu etmek dezavantaj yaratır mı?”, Altınok D., Y. Nazlı, L. S. Şen, G. Tazegül ve B.M. Güllüoğlu, 08-10 Aralık 2011, Ankara.

 • EACR Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress Moleküler Kanser Araştırma Derneği Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü; “Meme kanserinde PIK3CA gen mutasyonlarının hrm yöntemiyle belirlenmesi ve IGFBP-5 ekspresyon düzeyi ile ilişkisi”, Dirican E., Z. Kaya, G. Güllü, İ. Peker, T. Özmen, B. Güllüoğlu, H. Kaya, A. Özer ve M. Akkiprik, 23-27 Nisan 2014, Bodrum.

 • VII. Dr. Aysun – Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Ödülü; “Should we consider topical silver nitrate irrigation as a definitive nonsurgical treatment for perianal fistula?”, W. Attaallah, D. Tüney, B.M. Güllüoğlu, M.Ü. Uğurlu, Ö. Günal, C. Yeğen, 14 Mart 2015, Ankara.

 • Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, 21. Ulusal Kanser Kongresi 2015 Prof. Dr. Bedii Gorbon ödülü; “V30 as a predictor for radiation-induced hypothyroidism: a dosimetric analysis in patients who received radiotherapy to the neck”, Z. Akgün, B. M. Atasoy, Z. Özen, D. Yavuz, B. Güllüoğlu, M. Şengöz, U. Abacıoğlu, 22-26 Nisan 2015, Antalya.

 • 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Poster Birincilik Ödülü:“Benign tiroid nodüllerinde radyofrekans ablasyon ve mikrodalga ablasyon uygulanan hastaların karşılaştırılması”, Uğurlu M.Ü., Javadov M., R. Asadov, C. Yeğen ve B.M. Güllüoğlu, 27-30 Nisan 2017, Antalya.

bottom of page