top of page

- Dr. Adela-Luciana Oprea. Doktora (PhD) Tezi. Triple negatif meme kanserinde neoadjuvan sistemik tedaviye patolojik tam yanıtı tahmin ettiren faktörler, Tirgu Mureş Tıp ve Eczacılık Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Tirgu Mureş, Romanya, 2021.

- Dr. Tolga Özmen. Tıpta Uzmanlık Tezi. Meme Kanseri İle Otoimmün Tiroid Hastalığı İlişkisi: Hormonal Faktörler veya Tiroglobulin Gen Polimorfizmi Ortak Etken Olabilir mi?, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.

- Dr. Sertaç Ata Güler. Tıpta Uzmanlık Tezi. Meme Kanserinde Siklooksijenaz–2 Enzim Ekspresyonu Artışının Sağkalım Üzerine Etkisi, Marmara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, 2010.

- Dr. M. Ümit Uğurlu. Tıpta Uzmanlık Tezi. Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Meme Kanserinde Melatoninin Yaptığı Koruyucu ve Küratif Etkide Hem-Oksijenaz-1 Sisteminin Rolü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, 2007.

- Dr. Manuk. N. Manukyan. Tıpta Uzmanlık Tezi. Whey Proteini ile Beslenerek Sıçanlarda Oluşturulan Glutatyon Önkoşullandırmasının Karaciğer Sıcak İskemi/Repefüzyon Hasarında Hem Oksijenaz-1 Sistemi Üzerine Etkisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, 2004.

YÖNETTİĞİ TEZLER

bottom of page