top of page

2006 yılında Amerikan Cerrahlar Koleji (American College of Surgeons; ACS) akademi üyeliğine seçilen Dr. Güllüoğlu, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda profesör kadrosuna atanmıştır. Kendisi 2013-2015 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak da görev almıştır. Daha önce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu üyelikleri ile Başkoordinatör yardımcılığı ve Başkoordinatörlük görevlerinde bulunan Dr. Güllüoğlu, üniversitesindeki görevlerinin yanı sıra Avrupa Meme Bilimleri Akademisi (European Academy of Senology; EAoS, Düseldorf, Almanya) Cerrahi Bilimler Bölümü’nde, Montpellier Üniversitesi Tıp Fakültesi (Fransa)’ne afiliye MANOSMED Akdeniz Meme Bilimleri Üniversitesi’nde ve Avrupa Onkoloji Okulu (European School of Oncology; ESO, Milano, İtalya)’nda öğretim üyeliği görevlerini yürütmektedir.

 

Kendisi 2017 yılından bu yana MANOSMED Akdeniz Meme Bilimleri Üniversitesi’nin Dış İlişkiler Departmanı direktörlüğünü de yapmaktadır. Prof. Güllüoğlu, hali hazırda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu üyesi, SENATURK Senoloji Akademisi’nin akademik kurul başkanı, Sağlıkta Kalite ve İnovasyon Derneği ile Meme Cerrahisi Derneği’nin yönetim kurulu üyesi ve kamu yararına sivil toplum kuruluşu olan Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER)’in kurucularındandır. Kendisi ayrıca Dünya Meme Bilimi Derneği (Senologic International Society; SIS)’nin başkan yardımcılığı görevini yürütmekte, Avrupa Meme Cerrahisi Yeterlik Kurulu (European Board of Surgery; UEMS/EBSQ-Breast Surgery Division) ile Uluslararası Meme Cerrahisi Derneği (Breast Surgery International/BSI) yönetim kurulu üyelikleri ile Uluslararası Meme Ultrasonografisi Okulu (International Breast Ultrasound School; IBUS, Cenevre, İsviçre) ve Norveç Meme ve Endokrin Cerrahisi Yandal Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Kurulunda öğretim üyelikleri görevlerini de sürdürmektedir. Kendisi Bulgar Cerrahi Derneği ve Romanya Meme Cerrahisi ve Onkolojisi Derneği’nin onursal üyeliklerine sahiptir. Dr. Güllüoğlu Breast Case adlı uluslararası derginin eş-baş editörlüğünü, SCI-E’de indekslenen Breast Care adlı derginin editör yardımcılığını, European Journal of Breast Health, Turkish Journal of Surgery ile Journal of Oncological Sciences adlı dergilerin yayın kurulu üyeliklerini, Uluslararası Atina Meme Kanseri Konferansı’nın bilimsel koordinatörlüğünü, İstanbul Meme Kanseri Rekonstrüktif Cerrahisi (IREBS) Çalıştayı’nın başkanlığını ve Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı (BREASTANBUL)’nın eş başkanlığını yapmaktadır. Avrupa Parlamentosu’nda Sağlık Hizmetlerine Eşit Erişim Projesi (Patient Access Partnership)’nde Parlamento Başkan Yardımcısı danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Güllüoğlu 2013-2017 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Dairesi Başkanlığı, Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Kurulu’nun başkanlığını yapmış ve hali hazırda da Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF)’nun kurucu üyeliğini yürütmektedir. 2016 yılından bu yana Prof. Dr. Güllüoğlu, St. Gallen Uluslararası Meme Kanseri Konsensus Kurulu üyesidir.

bottom of page